สถานะการขออนุญาตเดินรถพิเศษฯ และหนังสืออนุญาตฯ

 

รายงานประจำวันที่  2 มีนาคม 2565
 บริษัท  วันทีลงรับ  สายทาง  คำชี้แจง  สถานะ
 1 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จำกัด (อีสาน) 10 พ.ย 64  ต้นทาง ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง
ปลายทางที่ 1 ด่านศุลกากรหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ปลายทางที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ปลายทางที่ 4 สถานีไฟฟ้านครราชสีมา 3 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปลายทางที่ 5 สถานีไฟฟ้าวังนํ้าเขียว ตำบลวังนํ้าเขียว อำเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 - เข้าประชุมพิกัดน้ำหนัก
 2 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (มอเตอร์เวย์) 16 พ.ย. 64 ต้นทางที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยัง ปลายทางที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 2 บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 3 Wirtgen Group ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ปลายทางที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- เข้าประชุมพิกัดน้ำหนัก
 3 บริษัท แลนด์ โลจิส จำกัด 16 พ.ย. 64 ต้นทางที่ 1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ปลายทางที่ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (2 ทางเลือก)
ปลายทางที่ 2 ท่าเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (2 ทางเลือก)
ปลายทางที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (3 ทางเลือก)
ปลายทางที่ 4 โครงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
ปลายทางที่ 5 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ ช่วงลพบุรี – ปากนํ้าโพ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (3 ทางเลือก)
- เข้าประชุมพิกัดน้ำหนัก  
 4 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 24 พ.ย. 64 ต้นทางที่ 1 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครื่องจักร 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างบริเวณตำบลหนองปลิง อำเภอตะเคียนเลื่อน จังหวัดนครสวรรค์ปลายทางที่ 3 โรงหล่อ unique ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
- เข้าประชุมพิกัดน้ำหนัก  
 5 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 24 พ.ย. 64 ต้นทางที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง
ปลายทาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ทางเลือกที่ 1)
ปลายทาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ทางเลือกที่ 2)
จาก ต้นทางที 2 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยัง
ปลายทางที่ 1 บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางปลายทางที่ 2 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ปลายทางที่ 3 ด่านข้ามแดนภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอตรดิตถ์
 - เข้าประชุมพิกัดน้ำหนัก
6 บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 29 พ.ย. 64 ต้นทางจาก โรงหล่อ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรีไปยัง
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ ช่วงลพบุรี – ปากนํ้าโพ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196 ที่ กม. 20+000 – 21+000 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ ช่วงลพบุรี – ปากนํ้าโพ สถานีรถไฟบ้านหมี่ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ปลายทางที่ 3 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือ ช่วงลพบุรี – ปากนํ้าโพ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ที่ กม. 31+000 – 32+000 ตำบลห้วยหอม
- เข้าประชุมพิกัดน้ำหนัก
 7 บริษัท แอลเอสที โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด 17 ธ.ค. 64 เพิ่มทะเบียนตามหนังสืออนุญาต ที่ คค 06148/4648 ลงวันที่ 10 มิ.ย.2564  - เข้าประชุมพิกัดน้ำหนัก  
 8 บริษัท แอลเอสที โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด 17 ธ.ค. 64 เพิ่มทะเบียนตามหนังสืออนุญาต ที่ คค 06148/4691 ลงวันที่ 11 มิ.ย.2564 - เข้าประชุมพิกัดน้ำหนัก  
9 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 17 ธ.ค. 64 จาก ต้นทางที่ 1 โรงงานปูนซีเมนต์ทีพีไอ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง ปลายทาง ด่านพรมแดนคลองใหญ่ ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
จาก ต้นทางที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง ปลายทางที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลายทางที่ 2 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปลายทางที่ 3 บริษัท ไทย ชิน ฟู เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
- เข้าประชุมพิกัดน้ำหนัก
 10 บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จำกัด (เส้นเหนือ) 16 พ.ย. 64 ต้นทาง ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 1 ด่านพรมแดนแม่สอด 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (2 ทางเลือก) ปลายทางที่ 2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (2 ทางเลือก)
ปลายทางที่ 3 โรงโม่หินศิลาจอมทอง ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (2 ทางเลือก) ปลายทางที่ 4 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (2 ทางเลือก) ปลายทางที่ 5 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (2 ทางเลือก)
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง
11 บริษัท มอเตอร์เวย์ โลจิสติกส์ จำกัด 24 พ.ย. 64 ต้นทางที่ 1 บริษัท มอเตอร์เวย์ โลจิสติกส์ จำกัด ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 1 จุดผ่านแดนถาวรพุนํ้าร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปลายทางที่ 2 ท่าเรือนํ้าลึกภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ปลายทางที่ 3 ด่านพรมแดนสะเดา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ปลายทางที่ 4 ท่าเรือนํ้าลึกสงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ต้นทางที่ 2 บริษัท อรัญคอนกรีต จำกัด ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ปลายทางที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมทรสาคร
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการนํ้าหนัก
 
12 บริษัท มอเตอร์เวย์ โลจิสติกส์ จำกัด (เหนือ)  29 พ.ย. 64 ต้นทางที่ 1 บริษัท มอเตอร์เวย์ โลจิสติกส์ จำกัด ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปลายทางที่ 1 ด่านพรมแดนแม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปลายทางที่ 2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปลายทางที่ 3 ด่านศุลกากรท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยต้นทางที่ 2 นิคมไฮเทคอยุธยา ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปลายทางที่ 1 ท่าเรือเชียงของ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ปลายทางที่ 2 ด่านพรมแดนแม่สาย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (2 ทางเลือก)
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการนํ้าหนัก
13 บริษัท มอเตอร์เวย์ โลจิสติกส์ จำกัด (ตะวันออก) 29 พ.ย. 64

ต้นทางที่ 1 บริษัท มอเตอร์เวย์ โลจิสติกส์ จำกัด ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ปลายทางที่ 1 ด่านพรมแดนบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งนํ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

ปลายทางที่ 2 สำนักงานอุตสาหกรรมนิคมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ต้นทางที่ 2 นิคมไฮเทคอยุธยา ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปลายทางที่ 1 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ปลายทางที่ 2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

-รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการนํ้าหนัก
 14 บริษัท มอเตอร์เวย์ โลจิสติกส์ จำกัด (อีสาน) 2 ธ.ค. 64 ต้นทางที่ 1 บริษัท มอเตอร์เวย์ โลจิสติกส์ จำกัด ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปลายทาง ท่าเรือบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (2 ทางเลือก)
ต้นทางที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอยุธยา ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลายทางที่ 1 ด่านศุลกากรมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (2 ทางเลือก)
ปลายทางที่ 2 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ต้นทางที่ 3 ท่าเรือบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการนํ้าหนัก
  
 15 บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด (เส้นใต้ 10 ปลายทาง) 2 ธ.ค. 64 เส้นทางจาก สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลหนองไข่นํ้า อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปยัง
ปลายทางที่ 1 ท่าเรือระนอง ตำบลปากนํ้า อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ปลายทางที่ 2 ด่านพรมแดนสะเดา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ทางเลือกที่ 2) ปลายทางที่ 3 ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปลายทางที่ 4 สถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปลายทางที่ 5 ท่าเรือนํ้าลึกสงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการแขวง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการนํ้าหนัก
  
 16 บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (อีสาน) 9 ธ.ค. 64 จาก ต้นทางที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปยัง ปลายทาง ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (ทางเลือกที่ 1) ปลายทาง ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (ทางเลือกที่ 2)ปลายทาง ด่านศุลกากรบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (ทางเลือกที่ 3)
จาก ต้นทางที่ 2 บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีไปยัง
ปลายทางที่ 1 โรงงานนํ้าตาลครบุรี ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 -รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการนํ้าหนัก
  
17 บริษัท ซุปเปอร์เครน ทรานสปอร์ต (2004) จำกัด 14 ธ.ค. 64 ต้นทาง บริษัท ซุปเปอร์เครนทรานสปอร์ต (2004) จำกัด ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยัง
ปลายทางที่ 1 ด่านศุลกากรท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (3 ทางเลือก)
ปลายทางที่ 2 ด่านพรมแดนหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ปลายทางที่ 3 ท่าเรือบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (4 ทางเลือก)
ปลายทางที่ 4 สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ปลายทางที่ 5 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (4 ทางเลือก)
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้ําหนัก
18 หจก.มั่นซิ่ว การโยธา 15 ธ.ค. 64 ต้นทางจาก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปลายทางที่ 1 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ปลายทางที่ 2 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ปลายทางที่ 3 โครงการก่อสร้างบริเวณ ตำบลนํ
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการงานทาง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการชั้นทาง
-รอผลพิจารณาอนุกรรมการน้ําหนัก