ติดต่อเรา

 

ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ONE STOP SERVICE CENTER  สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

 
 อาคารจอดรถ 6 ชั้น (ชั้น 1 ) 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :  02-354-7904
แฟกซ์ :  02-354-7904
อีเมล : onestopservice.doh@gmail.com
   

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ